SAVON TAIMEN YHTIÖRYHMÄ

Suomalaisen kalankasvatuksen kärjessä jo vuodesta 1967

 

Savon Taimen Oy ja Hanka-Taimen Oy tytäryhtiöineen on kalanviljelyalalla toimiva yhtiöryhmä, joka tuottaa lohikalapoikasia jatkokasvatukseen ja kalavesienhoitoon sekä ruokakalaa elintarvikemarkkinoille. Yhtiöryhmällä on kolmetoista tuotantoyksikköä eripuolella Suomea ja sen hallinto sijaitsee Rautalammilla. Liikevaihto on noin 8 milj. euroa.

 

Toimintamme lähtökohtana ovat pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet sekä kokonaisvaltaiset toimitukset kohdennetuille markkinoille. Useat tuotantolaitoksemme mahdollistavat riittävän kapasiteetin, paikallisia olosuhteita hyödyntävän tuotannon sekä joustavat toimitukset lähellä asiakasta.

 

Vuonna 1967 perustettu yhtiöryhmä muodostuu kahdesta emoyrityksestä. Hanka Taimen Oy tytäryhtiöineen on erikoistunut hautomo- ja pienpoikaskasvatukseen sekä istukastuotantoon. Savon Taimen Oy ja sen tytäryhtiöt keskittyvät puolestaan kirjolohen ja siian poikasten istukas- ja jatkokasvatukseen sekä täysikasvuisen elintarvikekalan kasvatukseen.

 

Loppuvuodesta 2009 toimintansa aloittanut Savo Lax Oy tuottaa uudella kiertovesiviljelylaitoksella siikaa sekä tulevaisuudessa myös kuhaa elintarvikemarkkinoille.

Eri-ikäisiä lohikaloja kalavesien hoitoon, jatkokasvatukseen ja elintarvikkeeksi

 

Liiketoimintamme perustuu jatkuvaan laadun ja viljelymenetelmien kehittämiseen sekä pitkäkestoisiin kumppanuuksin ja yhteistyöhön alan johtavien kalankasvattajien, kalanjalostusyritysten, tukkukauppiaiden ja kalavesienhoitajien kanssa.

 

Puhtaiden virtaavien vesien äärellä sijaitsevat 13 kalanviljelylaitostamme takaavat toimitusvarmuuden kokonaisvaltaisiin toimituksiin.

 

Vahvuutena koko tuotantoketjun hallinta mädistä poikaseksi

 

Erikoisosaamistamme on nykyaikaisilla kasvatusmenetelmillä tapahtuva poikastuotanto. Vahvuutenamme on koko tuotantoketjun hallinta mädistä poikaseksi.

 

Tuotamme vuosittain useita miljoonia kirjolohen ja siianpoikasia jatkokasvatettavaksi ruokakalan tuotantolaitoksille eri puolille Suomea sekä Venäjälle ja Balttiaan.

 

Pääosa mädistä saadaan kalanviljelylaitostemme omista terveistä ja elinvoimaisista emokalakannoista.

 

Elinvoimaisia istukkaita kalakantojen ylläpitoon

 

Kutujokien valjastaminen, ympäristövaikutukset ja lisääntynyt kalastuspaine on kaventanut maamme lohikalojen luontaisia lisääntymismahdollisuuksia.

 

Merkittävä osa taimen- ja lohenpoikastuotannostamme suuntautuu arvokalakantoja ylläpitäviin istutuksiin niin sisävesillä kuin merialueella.

Terveet kalakannat, useisiin yksiköihin hajautettu tuotanto ja oma kuljetuskalusto takaavat luotettavat toimitukset ja tasalaatuiset istukkaat.

 

Laatukalaa puhtaista virtaavista vesistä

 

Siinä missä luonnon lohikalat on arvostetuimpia saalislajeja, kasvatettu kirjolohi on yksi suosituimmista ruoanvalmistuksessa käytetyistä kaloista. Myös kotimainen viljelty siika on yleistynyt nopeasti kauppojen kalavalikoimissa ja sitä kautta kuluttajien ruokapöydissä.

 

Kala kuoriutuu ja kasvaa huolellisesti tutkitulla ravinnolla puhtaissa virtaavissa vesissä, josta sen matka jatkuu tukkukauppiaille ja kalanjalostusyrityksille eri puolille Suomea.

 

Tuotamme elintarvikkeeksi kirjolohta, siikaa ja mätiä.

 

Eri-ikäisistä poikasista täysikasvuiseen kalaan

 

Kalavesien hoitoon

 

• järvitaimenia

• meritaimenia

• merilohta

• järvilohta

 

Urheilukalastuksen tarpeisiin

 

• pyyntikokoisia järvitaimenia

• pyyntikokoisia kirjolohia

 

Jatkokasvatukseen kalanviljelyyn

 

• kirjolohen poikasia

• siian poikasia

 

Elintarvikkeeksi

 

• kirjolohta

• siikaa

• kirjolohen ja siian mätiä

Tutkimuksesta käytännön innovaatioihin

 

Jatkuva osaamisen, laadun ja viljelymenetelmien kehittäminen on yhtiöryhmämme liiketoiminnan kulmakiviä. Teemme tiivistä yhteistyötä lukuisten eri laitevalmistajien, rehuteollisuuden sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.

 

Kalojen tuotantoon liittyvä tutkimusyhteistyö on tuottanut useita väitöskirjoja, tieteellisiä artikkeleita sekä käytännön sovelluksia mm. kalojen ravitsemuksen, fysiologisen laadun ja terveyden parantamiseksi.

 

Pitkäjänteisestä kalanjalostustyöstä osoituksena ovat omat tuotanto-ominaisuusiltaan asiakkaiden tarpeisiin jalostetut kirjolohi- ja siikakannat. Uusimpana kehityslinjana on kuhan ja siian ruokakalaviljelymenetelmien kehittäminen kiertovesiviljelyn avulla.

Kiertovesiviljely mahdollistaa kalojen ympärivuotisen kasvun

 

Savo Lax Oy:n kiertovesilaitoksellamme kasvatamme siikaa ja kuhaa ruokakalaksi Tulevaisuudessa menetelmää on tarkoitus laajentaa myös muiden uusien lajien tuotantoon.

 

Kiertovesimenetelmällä saavutetaan jopa kolminkertainen kasvunopeus perinteiseen viljelyyn verrattuna. Nopeutunut tuotantokierto tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös emokalojen kehitystyölle.

 

Kiertovesiviljelyyn perustuvassa laitoksessa kaloja kasvatetaan sisätiloissa tasaisissa viljelyolosuhteissa. Kierrätettävän veden ansiosta kasvatusaltaiden lämpötila voidaan myös pitää tasaisena, mikä takaa kalojen kasvun kannalta optimaaliset olosuhteet ympäri vuoden.

Yhteystiedot

Savon Taimen Oy

Äijäniementie 7

77700 RAUTALAMPI

020 712 1280

[email protected]

 

Toimitusjohtaja

Yrjö Lankinen

0400 927 194

[email protected]

Napapiirin Kala Oy

Kuusamontie 5103

97625 VANTTAUSKOSKI

 020 712 1281